کتاب ده قطعه دف نوازی «دوره عالی -کتاب دوم»


ده قطعه دف نوازی «دوره عالی -کتاب دوم»

  این آثار شامل: 50 قطعه دف نوازیست که در قالب 5 عنوان کتاب برای دوره های عالی یک تا پنج دف نوازی تألیف و تنظیم گردیده است


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 12312345
تعداد آرا: 0

نظر شما:metronom
dohol
bendir
tombak
tempo
odoo
tabla
hang
jimbo
kakhon
tas
zorkhane