سلفژ تئوری موسیقی

سلفژ تئوری موسیقی (با CD) (تربیت شنوایی ریتم و دیکته)
   مارتا آ گتزو
:  وزیری
:  ????


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 28112345
تعداد آرا: 0

نظر شما:metronom
dohol
bendir
tombak
tempo
odoo
tabla
hang
jimbo
kakhon
tas
zorkhane