گفتمان ریتم


گفتمان ریتم

  کتاب پایان دوره متوسطه شامل قطعات پیش زمینه جهت ورود نوازنده به مقطع عالی


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 10212345
تعداد آرا: 0

نظر شما:metronom
dohol
bendir
tombak
tempo
odoo
tabla
hang
jimbo
kakhon
tas
zorkhane